Lingot de cacau

És una trufa intensa de xocolata negra